Wednesday, 08/12/2021 - 02:08|
Chủ đề năm học 2020 - 2021: "Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Cơ sở mới xây dựng ở điểm trung tâm An Hòa 1 (Năm T6-2020)

Video liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website