Monday, 23/05/2022 - 21:53|
Chủ đề năm học 2020 - 2021: "Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Ảnh trường xây dựng chuẩn QG 2020

Trường Tiểu học Thạnh Thới An 2 được UBND huyện Trần Đề, Phòng Giáo dục và Đào tạo quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, đảm bảo điều kiện trường đạt chuẩn Quốc gia. Đến tháng 12-2020 trường đã được UBND tỉnh Sóc Trăng công nhận là trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 từ năm 2020. Đây là một vinh dự hết sức quan trọng đối với lĩnh vực giáo dục của xã Thạnh Thới An nói chung và của nhà trường nói riêng, là điều kiện góp phần cho phát triển văn hóa giáo dục ở địa phương và cũng để đáp ứng yêu cầu giáo dục theo hướng hiện đại ngày nay.